Historia Parafii

SZELEJEWO należało do parafii Strzelce Wielkie od roku 1389 do 30 czerwca 1958, kiedy przyłączone je do nowo utworzonej parafii w Zalesiu. W roku 1973 władze kościelne wyłączyły Szelejewo z parafii zaleskiej tworząc w Szelejewie rektorat. 1 lutego 1982 roku decyzją Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Jerzego Stroby została erygowana parafia pod wezwaniem MATKI BOSKIEJ POCIESZENIA.

Kościół parafialny pw. Matki Boskiej Pocieszenia, zwany dotąd kaplicą, został zbudowany w roku 1647 przez dziedzica Andrzeja Pogorzelskiego na dowód, że całkowicie zerwał z reformacją. Jest to zabytkowa budowla w stylu barokowym, usytuowana osią podłużną w kierunku wschód-zachód w zabytkowym parku w Szelejewie. Kościół posiada kształt wieloboku, który od strony wschodniej zaokrąglony jest półkolisto. Od strony zachodniej dobudowana jest kruchta, a od południowej zakrystia. Od strony północnej są drzwi wejściowe jednoskrzydłowe otwierające się do wewnątrz, obite blachą miedzianą z wytłoczonymi w niej wizerunkami św. Jadwigi – patronki Polski i św. Róży z Limy. W kościele znajdują się zabytkowe rzeźby: Chrystusa Frasobliwego, św. Wawrzyńca oraz klęcząca niewiasta (1 poł. XVII w). Kościół został przebudowany w 1976 i w takim kształcie zachwyca swoim pięknem aż po dziś dzień.

Obecnie parafia liczy ponad 1000 mieszkańców, a jej terytorium tworzą: Anteczków, Bielawy Szelejewskie, Jóżefowo, Stefanowo i – rzecz jasna – Szelejewo.

12 lipca nasza wspólnota przeżywa dzień Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu, a (zazwyczaj) w ostatnią niedzielę sierpnia uroczysty Odpust ku czci Matki Boskiej Pocieszenia.

Z parafii pochodzą Kapłani:

Ks.Ryszard Strugała (1977)

Ks. Sławomir Ratajczak COr (1990)

Ks. Franciszek Sikora (1992)

oraz

Br. Wiesław Ratajczak OMI (1995)

S. Joanna Włodarczyk BDNP (2004)