Proboszczowie

DOTYCHCZASOWI PROBOSZCZOWIE PARAFII:

Ks. Zygmunt Krysmalski (1973-1984)

Ks. Józef Dorociak (1984-2001)

Ks. Piotr Budasz (2001-2007)

Ks. Andrzej Kowalak (2007)

Ks. Wojciech Mądry (2007-2013)

Ks. Robert Ławniczak (od 1 lipca 2013 do 31 lipca 2023)

Urodził się dnia 27 stycznia 1971 roku w Poznaniu. Ukończył VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza (profil matematyczno-fizyczny) na poznańskim Łazarzu i w roku 1990 uzyskał Maturę. Po maturze ówczesny Arcybiskup Metropolita Poznański Jerzy Stroba przyjął go do grona alumnów Arcybiskupiego Seminarium Duchownego. Po zakończeniu studiów na Papieskim Wydziale Teologicznym 24 maja 1997 przyjął święcenia kapłańskie. Następnie ukończył studia podyplomowe na WT Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Pracował jako wikariusz kolejno w 4 parafiach:

– Św. Jadwigi w Pępowie (1997-1999)

– Św. Marcina i Stanisława Biskupa w Rakoniewicach (1999-2004)

– Najświętszego Serca Pana Jezusa w Śremie na Jezioranach (2004-2009)

– oraz w rawickiej Farze, w parafii Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP (2009-2013) u Ks. Prałata Józefa Podemskiego.

Z dniem 1 lipca 2013 dekretem Księdza Arcybiskupa Metropolity został ustanowiony proboszczem w parafii pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Szelejewie Drugim.

 

Ks. Robert

Ks. Robert Ławniczak

Ks. Szczepan Szymendera (od 1 sierpnia 2023)